پشه ها گروه خونی o را به دیگر گروه های خونی ترجیح میدهند.

*....................................................................................................*

مزه ی سیب، پیاز و سیب زمینی یکسان میباشد و تنها به واسطه ی

بوی آن هاست که طعم های متفاوتی می یابند.

*....................................................................................................*

لئوناردو داوینچی مخترع قیچی میباشد.

*......................................................................*

منبع : ܓܨVainܓܨ |آیا میدانید؟؟؟
برچسب ها :